• 2017
 • 1. Derivation of Pluripotent Stem Cells with In Vivo Embryonic and Extraembryonic Potency. Yang Yang, Bei Liu, Jun Xu1 Jinlin Wang, Jun Wu, Cheng Shi, Yaxing Xu, Jiebin Dong, Chengyan Wang, Weifeng Lai, Jialiang Zhu, Liang Xiong, Dicong Zhu, Xiang Li, Weifeng Yang, Takayoshi Yamauchi, Atsushi Sugawara, Zhongwei Li, Fangyuan Sun, Xiangyun Li, Chen Li, Aibin He, Yaqin Du, Ting Wang, Chaoran Zhao, Haibo Li, Xiaochun Chi, Hongquan Zhang, Yifang Liu, Cheng Li, Shuguang Duo, Ming Yin, Huan Shen, Juan Carlos Izpisua Belmonte', Hongkui Deng*. Cell, 2017, 169(2), 243-257.
 • 2. Direct Reprogramming of Fibroblasts via a Chemically Induced XEN-like State. Xiang Li, Defang Liu, Yantao Ma, Xiaomin Du, Junzhan Jing, Lipeng Wang, Bingqing Xie, Da Sun, Shaoqiang Sun, Xueqin Jin, Xu Zhang, Ting Zhao, Jingyang Guan, Zexuan Yi, Weifeng Lai, Ping Zheng, Zhuo Huang, Yanzhong Chang, Zhen Chai, Jun Xu, Hongkui Deng*. Cell Stem Cell, 2017, 21(2): 264-273.
 • 3. Oxygenation via C?H/C?C Bond Activation with Molecular Oxygen. Yu-Feng Liang and Ning Jiao*. Acc Chem Res, 2017, 50: 1640-1653.
 • 4. Digitization of Endocytic pH by Hybrid Ultra-pH-Sensitive Nanoprobes at Single-Organelle Resolution. Yiguang Wang,* Chensu Wang, Yang Li, Gang Huang, Tian Zhao, Xinpeng Ma, Zhaohui Wang, Baran D. Sumer, Michael A. White, and Jinming Gao*. Advanced Materials, 2017, 29: 1603794. 
 • 5. Identifying Glyceraldehyde 3?Phosphate Dehydrogenase as a Cyclic Adenosine Diphosphoribose Binding Protein by Photoaffinity Protein?Ligand Labeling Approach. Kehui Zhang, Wei Sun, Lihong Huang, Kaiyuan Zhu, Fen Pei, Longchao Zhu, Qian Wang, Yingying Lu, Hongmin Zhang, Hongwei Jin, Li-He Zhang,* Liangren Zhang,* and Jianbo Yue*. J Am Chem Soc, 2017, 139(1): 156-170.
 • 6. CYDL suppresses epileptogenesis in mice through repression of axonal Nav1.6 sodium channel expression. Yongqing Liu, Shirong Lai, Weining Ma, Wei Ke, Chan Zhang, Shumeng Liu, Yu Zhang, Fei Pei, Shaoyi Li, Ming Yi, Yousheng Shu, Yongfeng Shang, Jing Liang, Zhuo Huang*. Nature Communications,2017, 8(1): 355.
 • 7. Total synthesis of mycobacterial arabinogalactan containing 92 monosaccharide units. Yong Wu, De-Cai Xiong, Si-Cong Chen, Yong-Shi Wang, Xin-Shan Ye*. Nature Communications, 2017, 8: 14851.
 • 8. Construction and Screening of a Lentiviral Secretome Library. Liu, T*.; Jia, P.; Ma, H.; Reed, S. A.; Luo, X.; Larman, H. B.; Schultz, P. G*. Cell Chemical Biology, 2017, 24, 767-771.e3.
 • 9. Anisotropy in shape and ligand-conjugation of hybrid nanoparticulates manipulates the mode of bio-nano interaction and its outcome. Xiaoyou Wang, Li Lin, Renfa Liu, Min Chen, Binlong Chen, Bo He, Bing He, Xiaolong Liang, Wenbing Dai, Hua Zhang, Xueqing Wang, Yiguang Wang, Zhifei Dai*, Qiang Zhang*. Advanced Functional Materials, 2017, 27(31): 1700406.
 • 10. Generation of mice carrying homozygous double-floxp alleles with high efficiency using the Cas9-Avidin/Biotin-donor DNA system. Ming Ma, Fengfeng Zhuang, Xiongbing Hu, Bolun Wang, Xian-Zi Wen, Jia-Fu Ji*, and Jianzhong Jeff Xi**. Cell Research, 2017, 27(4): 578-581.
 • 11. Global profiling of crotonylation on non-histone proteins. Weizhi Xu*, Junhu Wan*, Jun Zhan, Xueying Li, Huiying He, Zhaomei Shi, Hongquan Zhang*. Cell Research, 2017, 27: 946-949.
 • 12. Selective a-Oxyamination and Hydroxylation of AliphaticAmides. Xinwei Li, Fengguirong Lin, Kaimeng Huang, Jialiang Wei, Xinyao Li, Xiaoyang Wang, Xiaoyu Geng, and Ning Jiao*. Angew Chem Int Ed, 2017, 56: 12307 -12311.
 • 13. Cs2CO3-Catalyzed Aerobic Oxidative Cross-Dehydrogenative Coupling of Thiols with Phosphonates and Arenes. Song Song*, Yiqun Zhang, Adeli Yeerlan, Bencong Zhu, Jianzhong Liu, Ning Jiao*. Angew Chem Int Ed, 2017, 56: 2487-2491.
 • 14. Oxygenation of Simple Olefins through Selective Allylic C-C Bond Cleavage: A Direct Approach to Cinnamyl Aldehydes. Jianzhong Liu, Xiaojin Wen, Chong Qin, Xinyao Li, Xiao Luo, Ao Sun, Bencong Zhu, Song Song,* and Ning Jiao*. Angew Chem Int Ed, 2017, 56: 11940 -11944.
 • 15. Dual-functional drug liposomes in the treatment of resistant cancers. Mu LM, Ju RJ, Liu R, Bu YZ, Zhang JY, Li XQ, Zeng Fan, Lu WL*. Adv Drug Deliv Rev, 2017, 115: 46-56.
 • 16. Highly selective inhibition of IMPDH2 provides the basis of antineuroinflammation therapy. Li-Xi Liao, Xiao-Min Song, Li-Chao Wang, Hai-Ning Lv, Jin-Feng Chen, Dan Liu, Ge Fu, Ming-Bo Zhao, Yong Jiang, Ke-Wu Zeng*, Peng-Fei Tu*. PNAS, 2017, 114 (29): 5986-5994.
 • 17. The gRNA-miRNA-gRNA ternary cassette combining CRIS PR/Cas9 with RNAi approach strongly inhibits hepatitis B virus replication. Jie Wang, Ran Chen, Ruiyang Zhang, Shanlong Ding, Tianying Zhang, Quan Yuan, Guiwen Guan, Xiangmei Chen, Ting Zhang, Hui Zhuang, Frederick Nunes, Timothy Block, Shuang Liu, Zhongping Duan, Ningshao Xia*, Zhongwei Xu*, Fengmin Lu*. Theranostics, 2017, 7(12): 3090-3105.
 • 18. Rh-catalyzed aerobic oxidative cyclization of anilines, alkynes, and CO. Xinyao Li, Jun Pan, Hao Wu and Ning Jiao*. Chem Sci, 2017, 8: 6266-6273.
 • 19. Generation and phenotypic analysis of mice lacking all urea transporters. Jiang T., Y. Li, A. T. Layton, W. Wang, Y. Sun, M. Li, H. Zhou, and B. Yang*. Kidney Int, 2017, 91(2): 338-351.
 • 20. Smurf1 inhibits integrin activation by controlling Kindlin-2 ubiquitination and degradation. Wei X, Xiang Wang, Jun Zhan,Yuhan Chen,3 Weigang Fang, Lingqiang Zhang, and Hongquan Zhang*. J Cell Biol, 2017, 216:1455- 1471.
 • 21. Precise and combinatorial PEGylation generates a low-immunogenic and stable form of human growth hormone. Ling Wu, Jingxian Chen, Yiming Wu, Bo Zhang, Xiaochun Cai, Ziwei Zhang, Yan Wang, LongLong Si, Huan Xu, YongXiang Zheng, ChuanLing Zhang, Chenggang Liang, Jing Li, Lihe Zhang, Qiang Zhang, Demin Zhou*. J Control Release, 2017, 249: 84-93.
 • 22. Validation, identification and biological consequences of the site-specific O-GlcNAcylation dynamics of ChREBP. An-Qi Yang, Daoyuan Li, Lianli Chi, Xin-Shan Ye*. Molecular & Cellular Proteomics, 2017, 16: 1233-1243.
 • 23. The bioactivity of D-/L-isonucleoside- and 2’-deoxyinosine- incorporated aptamer AS1411s and their regulation of DNA replication and miRNA expression. Xinmeng Fan, Lidan Sun, Kunfeng Li, Xiantiao Yang, Baobin Cai, Yanfen Zhang, Yuejie Zhu, Yuan Ma, Zhu Guan, Yun Wu, Lihe Zhang, Zhenjun Yang*. Molecular Therapy-Nucleic Acids, 2017, 9: 218-229.
 • 24. Transition State-Based Sialyltransferase Inhibitors: Mimicking Oxocarbenium Ion by Simple Amide. Jian Guo, Wenming Li, Weiwei Xue, Xin-Shan Ye*. Journal of Medicinal Chemistry, 2017, 60(5): 2135–2141.
 • 25. Biosynthesis-based quantitative analysis of 151 secondary metabolites of licorice to differentiate medicinal Glycyrrhiza species and their hybrids. Wei Song#, Xue Qiao#, Kuan Chen, Ying Wang, Shuai Ji, Jin Feng, Kai Li, Yan Lin, Min Ye*. Anal Chem, 2017, 89(5): 3146-3153.
 • 26. Calpain-GRIP Signaling in Nucleus Accumbens Core Mediates the Reconsolidation of Drug Reward Memory. Jie Liang, Jiali Li, Ying Han, Yixiao Luo, Yanxue Xue, Yan Zhang, Yan Zhang, Libo Zhang, Manli Chen, Lin Lu, Jie Shi*. Journal of Neuroscience, 2017, 37(37): 8938-8951.
 • 27. Azidofluoroalkylation of Alkenes with Simple Fluoroalkyl Iodides Enabled by Photoredox Catalysis. Xiaoyu Geng, Fengguirong Lin, Xiaoyang Wang, and Ning Jiao*. Org Lett, 2017, 19: 4738-4741.
 • 28. Total Syntheses of Naucleamides A?C and E, Geissoschizine, Geissoschizol, (E)?Isositsirikine, and 16-epi-(E)?Isositsirikine. Lei Li, Paruke Aibibula, Qianlan Jia, Yanxing Jia*. Org Lett, 2017, 19(10): 2642-2645.
 • 29. Total Syntheses of Festuclavine, Pyroclavine, Costaclavine, epi-Costaclavine, Pibocin A, 9-Deacetoxyfumigaclavine C, Fumigaclavine G, and Dihydrosetoclavine. Haichao Liu, Xiwu Zhang, Dong Shan, Mallesham Pitchakuntla, Yongfan Ma, and Yanxing Jia*. Org Lett, 2017, 19: 3323-3326.
 • 30. Fe-Catalyzed Amination of (Hetero)Arenes with a Redox-Active Aminating Reagent under Mild Conditions. Jianzhong Liu, Kai Wu, Tao Shen, Yujie Liang, Miancheng Zou, Yuchao Zhu, Xinwei Li, Xinyao Li, Ning Jiao*. Chem Eur J, 2017, 23: 563-567.
copyright 2014 State Key Laboratory Of Natural And Biomimetic Drugs, Peking University